Hieromtrent is er goed en slecht nieuws
Het goede is : door een juiste aanpak zijn de veranderingen in het zenuwstelsel en brein te « resetten »
Het slechte nieuws is : dit resetten duurt lang

Volgende 5 sleutelwoorden zijn van groot belang bij de juiste aanpak van chronische pijn : inzicht in juist pijnmechanisme, geduld, volharding, motivatie en vertrouwen

Maar denk eraan geen probleem is zo groot dat het niet aangepakt kan worden ; ook voor chronische pijn is er een oplossing die je terug levenskwaliteit geeft.

De aanpak van zulk probleem dient  multidiciplinair te gebeuren

 

Patienten verslag