KINESITHERAPEUTISCHE SPECIALISATIES

 • Manuele Therapie

Manuele therapie houdt zich bezig met de wervelkolom en gewrichten van onderste en bovenste ledematen. Het is een therapievorm om klachten van het bewegingsapparaat aan te pakken. Deze klachten worden volgens ons veroorzaakt  door het slecht bewegen of te weinig bewegen van een gewricht/meerdere gewrichten. Slecht bewegen corrigeren we door bewegingscoaching, dit is het corrigeren van foutieve spiercontrole en foutieve bewegingsstrategie. Het te weinig bewegen pakken we aan door een mix van mobilisatie- en/of manipulatietechnieken, osteopathietechnieken, Mulligan technieken en dry needling.

LEES MEER…

 • Pre- en post-operatieve Revalidatie

Zowel voor als na een operatieve ingreep is het zeer zinvol om aangepaste kinesitherapie te krijgen.In de pre-operatieve behandelingsfase gaan we trachten de conditionele toestand van het te opereren gewricht zo optimaal mogelijk te krijgen, zodat het herstel na de operatie vlotter verloopt. Tevens kunnen we de patiënt hierbij de nodige info geven omtrent de operatie en de daaropvolgende revalidatie.Na de operatie is het van groot belang dat het geopereerde lichaamsdeel zo snel mogelijk zijn normale functie terug kan hernemen. Rekening houdend met het weefselherstel, zal gestart worden met de nodige behandelingsmethoden : mobilisaties, oefentherapie, functionele revalidatie, littekenbehandeling,…

Enkele voorbeelden :

  LEES MEER…

 • Rug- en nekschool

Rug- en nekschool bestaat uit het inoefenen en automatiseren van correcte rug- en nekvriendelijke houdingen en bewegingen.   Vaak is het rug- en nekvriendelijk bewegen mogelijk, maar dat is niet altijd het geval.
Meer belaste rug- en nekbewegingen vereisen een goed spiersysteem (correcte samenwerking tussen bewegende en stabiliserende spieren) en een goede conditie zodat rug- en nekschool altijd slechts een onderdeel is van een totaal aanpak.Je houding, we noemen dit ook je startpositie, kun je wel degelijk optimaliseren en automatiseren. Hier zullen we dus heel wat tijd en energie in steken. In functie van je job of je  hobby kan de rug- en nekschool verder gespecialiseerd worden in bureelschool, tillen en hanteren van lasten, moeder - kind school, tuinschool en dergelijke meer.

 • Neurodynamica

Neurodynamica technieken worden gebruikt als er sprake is van zenuwbetrokkenheid (uitstralende pijn of zenuwpijn). Een zenuw is een “orgaan” op zich en loopt vaak door tunnels van spieren, botten en/of gewrichtsbanden. 
Een stoornis in een zenuw kan zich uiten door een verstoorde “geleiding”. De patiënt kan dan klagen van “schietende” pijn, tintelingen en/of voosheid in de ledematen. Ook spierzwakte en verlamming kunnen duiden op een zenuwstoornis.Ook kan het gebeuren dat een zenuw betrokken is bij een pijnklacht “zonder” dat de geleiding van de zenuw gestoord is. Deze pijn wordt dan veroorzaakt door het omhulsel rond de zenuwvezels aangezien de zenuw gekneld wordt in de spier, tussen botstructuren en/of gewrichtsbandentunnels. Bij de behandeling worden zenuwen vrij gemaakt ten opzichte van hun omgeving. De zenuw krijgt als het ware zijn 'normale beweging' terug. Een zenuw die niet meer geprikkeld wordt door structuren eromheen, geeft normale informatie af aan het lichaam en de pijn, tintelingen, voosheid zullen verminderen.

 • Mulligan

Bij de toepassing van het Mulliganconcept gaan we ervan uit dat een gewricht zijn correct bewegingspatroon verloren heeft: ‘het gewricht spoort niet meer naar behoren’. Dit kan gebeuren door een val, een repetitief uitgevoerde beweging, een foutief spierpatroon, … Vaak worden er op medische beeldvorming zoals Rx en scans dan ook geen afwijkingen gezien, ondanks dat de patiënt toch al maanden met pijnklachten zit. Een positiefout van een gewricht kan dan een mogelijke verklaring zijn van uw klacht. Bij het Mulliganconcept gaan we dan op een pijnvrije manier een gewricht mobiliseren, waarbij je een direct resultaat hebt dat langdurig behouden blijft. Als metafoor geven we vaak het voorbeeld van het niet soepel openen/sluiten van een deur. Een subtiele aanpassing van de positie van de deur (vb deur lichtjes heffen), zal ervoor zorgen dat de deur weer soepel open- en dichtgaat. Door in het menselijke lichaam een dergelijke correctie te doen, kunnen we een foutief bewegend gewricht, zijn normaal en pijnvrij bewegingspatroon terug doen hernemen.

LEES MEER…

 • Functionele Taping

Tapetechnieken worden vaak geassocieerd met sportletsels. In het dagelijks leven echter komen er ook dikwijls klachten voor van het bewegingsapparaat, die met behulp van een tape kunnen worden behandeld. Als door omstandigheden (acuut of chronisch) de alignement (uitlijning) van een gewricht niet meer correct is, kan je door een repositionering met tape, proprioceptieve prikkels geven aan het gewricht waardoor het een betere sturing krijgt. Taping is echter geen therapie op zich, het is een onderdeel van een volledig revalidatieprogramma.

 

 •  Redcord

Met redcord worden blessures genezen, blessures voorkomen en prestaties bevorderd.De laatste 10 jaar is stabilisatietraining "hot” geworden om de hierboven vermelde doelen te realiseren. Dit is niet zonder reden want stabilisatietraining heeft ongetwijfeld een belangrijk aandeel hierin.

LEES MEER…

 

 • Hand–en polsrevalidatie

Kleine aandoeningen aan een vinger of hand kunnen grote gevolgen hebben op het functioneren van de hand en soms zelfs van de hele arm. De dagelijkse activiteiten zoals zich wassen en aankleden, een boterham smeren of een hand schudden kunnen plotseling verstoord raken. Deze aandoeningen kunnen geleidelijk ontstaan (arthrose of overbelasting) of plots, na een trauma. Vanwege de ingewikkelde anatomische structuur en de fijne motoriek vereisen handaandoeningen een gespecialiseerde en deskundige aanpak door een hiervoor gespecialiseerde handtherapeut. Door een gespecialiseerde aanpak is de kans op maximaal herstel groter en is terugkeer naar zelfstandigheid, werk, hobby en sport vaak sneller mogelijk.

 

 

De beweeglijkheid bij intake en na 18 behandelsessies bij iemand met een verstijfde wijsvinger na een zaagtrauma.

 Enkele van de meest voorkomende handaandoeningen.    LEES MEER…

“As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.” (Audrey Hepburn).”

(Chao EY, An K-N, Conney WP, Linscheid RL.In: Biomechanics of the hand: A basicResearch Study 1989)

 http://www.belgianhandtherapists.be

 • Littekentherapie

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die littekens hebben ten gevolge van brandwonden, chirurgie, trauma of vertraagde wondheling. Dit kan gaan van kleine littekens die alsnog kunnen zorgen voor een functionele beperking tot duidelijk zichtbare littekens in het aangezicht en op de handen met psychologische problemen als gevolg. Littekens zijn er voor het leven. Daarom is het van groot belang om ze te voorkomen en te behandelen op de meest optimale manier. Naast de verandering in textuur of elasticiteit kan littekenbehandeling ook pijn, jeuk en persisterende roodheid verbeteren.

 

 

www.scaracademy.be

 

 • Pre- en Postnatale behandeling

Prenatale kinesitherapie omvat:

 • oefeningen en tips voor het verlichten van zwangerschapskwaaltjes (bv. gezwollen ledematen, bekkeninstabiliteit, rugpijn, ...)
 • tips om tijdens de arbeid de weeën op te vangen
 • het aanleren van pers- en ademhalingstechnieken om tijdens de arbeid en de bevalling zelf toe te passen.
 • training van de bekkenbodemmusculatuur om het risico op incontinentie voor en na de bevalling te verkleinen en om een vlotte arbeid te stimuleren

Er worden 2 tot 3 prenatale behandelingen voorzien indien er geen andere problemen zijn. De postnatale oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van de buik- en bekkenbodemspieren. Ook wordt er gewerkt op wederopbouw van spierkracht en fysieke conditie. Postnatale oefeningen worden opgestart na de controle bij de gynaecoloog (6 tot 8 weken na de bevalling).

 • Dry-Needling

Dry needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Men spreekt van “Dry” needling omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd. Dry needling is niet hetzelfde als acupuntuur.

Zie hier een overzicht van de meest belangrijke verschillen tussen beiden.       

Een triggerpoint kan worden gezien als een spierknoop: een bundeltje spiervezels dat zich niet ontspant, maar steeds strak aangespannen blijft. Triggerpoints zijn voelbare verdikkingen in het spierweefsel die naast de lokale drukpijn ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. Elk triggerpoint heeft een specifiek pijn uitstralingsgebied dat in veel gevallen een ander gebied bestrijkt dan de plek van het triggerpoint zelf. Een triggerpoint in bv de monnikskapspier (trapezius spier), kan leiden tot hoofdpijn.

                       

De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen. Het inbrengen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kortere duur.

 • Begeleiding bij chronische pijn, fibromyalgia en cvs

Wanneer pijn chronisch wordt is de oorzaak van deze pijn niet langer een dysfunctie van de weefsels van het bewegingsapparaat.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er tevens veranderingen optreden in het zenuwstelsel en in het brein die mede verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de pijn.
Een doelgerichte aanpak richt zich dan ook op deze 3 niveau’s

LEES MEER…

 • Revalidatie kaak- en kauwproblematieken / aangezichtspijn

 

Aandoeningen van het kaakgewricht kunnen gevolgen hebben op het functioneren in het dagelijkse leven.  Dagdagelijkse activiteiten als het kauwen en eten van een broodje,  geeuwen,  praten,…  kunnen hierdoor een groot probleem worden.  Verder kan een probleem in het kaak- en kauwsysteem ook leiden tot nekklachten, hoofdpijn, aangezichtspijn, evenwichtsstoornissen, duizeligheid, oorpijn en slikproblemen, sinusitis.  Door geleidelijke overbelasting ( overmatig gebruik van kauwgom,  tandenknarsen, bruxisme) , stress of een trauma kan men klachten krijgen.  Vanwege de complexiteit van het kaak- en kauwsysteem zijn gespecialiseerde kinesitherapeutische handelingen vereist voor een optimaal herstel te bekomen.  Ook zijn educatie en gerichte oefeningen  noodzakelijk om een normaal dagdagelijks functioneren te bekomen  en recidieven in de toekomst te vermijden.

 

Pijn thv het aangezicht kan ontstaan door overbelasting van nek-, aangezicht-  en kaakmusculatuur alsook door beschadiging van de zenuwstructuur in het aangezicht ( = trigeminusneuralgie / pijn door drielingszenuw tussen schedel en hersenen). Deze klachten kunnen een  verminderde levenskwaliteit tot gevolg hebben. In geval van musculaire overbelasting kunnen educatie en gerichte fasciale kinesitherapeutische technieken een oplossing bieden.Referentie Therapeutenlijst

https://www.therapeutenlijst.be/nl/therapeuten/product/leonaers-kristien
Regio Tongeren en Wellen.

 

 • Loopherintegratie : een optimaal looplichaam is prioriteit

Een hedendaags probleem is dat patiënten vaak niet meer kunnen joggen of lopen omwille van allerlei klachten. Deze klachten situeren zich meestal ter hoogte van de rug, de knieën, de heupen en de enkels. Artsen vertellen patiënten dan ook vaak om tijdelijk of niet meer te lopen.

Het klopt inderdaad dat lopen zorgt voor een hogere belasting op allerlei lichaamsstructuren. Je gewrichten (kraakbeen), je spieren, pezen, botten en tussenwervelschijven  staan dan ook stevig onder druk.

Toch is het zo dat wanneer je de belasting op de juiste manier aanbrengt, je lichaamsweefsels net sterker en fitter worden en dat je klachten net zullen verdwijnen in plaats van sterker worden.
We spreken hier dan van het ontwikkelen van een looplichaam.

 LEES MEER…