Rug- en nekschool

Rug- en nekschool bestaat uit het inoefenen en automatiseren van correcte rug- en nekvriendelijke houdingen en bewegingen.   Vaak is het rug- en nekvriendelijk bewegen mogelijk, maar dat is niet altijd het geval.
Meer belaste rug- en nekbewegingen vereisen een goed spiersysteem (correcte samenwerking tussen bewegende en stabiliserende spieren) en een goede conditie zodat rug- en nekschool altijd slechts een onderdeel is van een totaal aanpak.Je houding, we noemen dit ook je startpositie, kun je wel degelijk optimaliseren en automatiseren. Hier zullen we dus heel wat tijd en energie in stekenIn functie van je job of je  hobby kan de rug- en nekschool verder gespecialiseerd worden in bureelschool, tillen en hanteren van lasten, moeder - kind school, tuinschool en dergelijke meer.