Revalidatie kaak- en kauwproblematieken / aangezichtspijn

  • Aandoeningen van het kaakgewricht kunnen gevolgen hebben op het functioneren in het dagelijkse leven.  Dagdagelijkse activiteiten als het kauwen en eten van een broodje,  geeuwen,  praten,…  kunnen hierdoor een groot probleem worden.  Verder kan een probleem in het kaak- en kauwsysteem ook leiden tot nekklachten, hoofdpijn, aangezichtspijn, evenwichtsstoornissen, duizeligheid, oorpijn en slikproblemen, sinusitis.  Door geleidelijke overbelasting ( overmatig gebruik van kauwgom,  tandenknarsen, bruxisme) , stress of een trauma kan men klachten krijgen.  Vanwege de complexiteit van het kaak- en kauwsysteem zijn gespecialiseerde kinesitherapeutische handelingen vereist voor een optimaal herstel te bekomen.  Ook zijn educatie en gerichte oefeningen  noodzakelijk om een normaal dagdagelijks functioneren te bekomen  en recidieven in de toekomst te vermijden.
  • Pijn thv het aangezicht kan ontstaan door overbelasting van nek-, aangezicht-  en kaakmusculatuur alsook door beschadiging van de zenuwstructuur in het aangezicht ( = trigeminusneuralgie / pijn door drielingszenuw tussen schedel en hersenen). Deze klachten kunnen een  verminderde levenskwaliteit tot gevolg hebben. In geval van musculaire overbelasting kunnen educatie en gerichte fasciale kinesitherapeutische technieken een oplossing bieden.
  •  Referentie Therapeutenlijst