Pre- en post-operatieve Revalidatie

Zowel voor als na een operatieve ingreep is het zeer zinvol om aangepaste kinesitherapie te krijgen.In de pre-operatieve behandelingsfase gaan we trachten de conditionele toestand van het te opereren gewricht zo optimaal mogelijk te krijgen, zodat het herstel na de operatie vlotter verloopt. Tevens kunnen we de patiënt hierbij de nodige info geven omtrent de operatie en de daaropvolgende revalidatie.Na de operatie is het van groot belang dat het geopereerde lichaamsdeel zo snel mogelijk zijn normale functie terug kan hernemen. Rekening houdend met het weefselherstel, zal gestart worden met de nodige behandelingsmethoden : mobilisaties, oefentherapie, functionele revalidatie, littekenbehandeling,…

Enkele voorbeelden :

  • operatief herstel van voorste kruisband/meniscus
  • heup- en knieprothese
  • rugoperaties
  • revalidatie na een trauma waarvoor operatief herstel noodzakelijk was
  • artroscopie schouder/knie/…
  • operatief herstel van spierscheur