Neurodynamica

Neurodynamica technieken worden gebruikt als er sprake is van zenuwbetrokkenheid (uitstralende pijn of zenuwpijn). Een zenuw is een “orgaan” op zich en loopt vaak door tunnels van spieren, botten en/of gewrichtsbanden. 
Een stoornis in een zenuw kan zich uiten door een verstoorde “geleiding”. De patiënt kan dan klagen van “schietende” pijn, tintelingen en/of voosheid in de ledematen. Ook spierzwakte en verlamming kunnen duiden op een zenuwstoornis.Ook kan het gebeuren dat een zenuw betrokken is bij een pijnklacht “zonder” dat de geleiding van de zenuw gestoord is. Deze pijn wordt dan veroorzaakt door het omhulsel rond de zenuwvezels aangezien de zenuw gekneld wordt in de spier, tussen botstructuren en/of gewrichtsbandentunnelsBij de behandeling worden zenuwen vrij gemaakt ten opzichte van hun omgeving. De zenuw krijgt als het ware zijn 'normale beweging' terug. Een zenuw die niet meer geprikkeld wordt door structuren eromheen, geeft normale informatie af aan het lichaam en de pijn, tintelingen, voosheid zullen verminderen