Mulligan/kinetic control/Sahrmann

Bij de toepassing van het Mulliganconcept gaan we ervan uit dat een gewricht zijn correct bewegingspatroon verloren heeft, ‘het gewricht spoort niet meer naar behoren’. Dit kan gebeuren door een val, een repetitief uitgevoerde beweging, een foutief spierpatroon, … Vaak worden er op medische beeldvorming zoals Rx en scans dan ook geen afwijkingen gezien, ondanks dat de patiënt toch al maanden met pijnklachten zit. Een positiefout van een gewricht kan dan een mogelijke verklaring zijn van uw klacht.Bij het Mulliganconcept gaan we dan op een pijnvrije manier een gewricht mobiliseren, waarbij je een direct resultaat hebt dat langdurig behouden blijft. Als metafoor geven we vaak het voorbeeld van het niet soepel openen/sluiten van een deur. Een subtiele aanpassing van de positie van de deur (vb deur lichtjes heffen), zal ervoor zorgen dat de deur weer soepel open- en dichtgaat. Door in het menselijke lichaam een dergelijke correctie te doen, kunnen we een foutief bewegend gewricht, zijn normaal en pijnvrij bewegingspatroon terug doen hernemen.

Je kan Mulligan het best omschrijven als een zachte en pijnvrije mobilisatietechniek van een gewricht van de ledematen (MWM’s) of van de wervelkolom (NAG’s-SNAG’s). De gebruikte technieken dienen om het gewricht te repositioneren in de correcte uitgangshouding. Van hieruit wordt aan de patiënt gevraagd om een actieve beweging uit voeren in de vooraf beperkte richting, terwijl de gewrichtscorrectie, uitgevoerd door de therapeut, behouden blijft (‘het gewricht terug juist doen sporen’). Door een aantal herhalingen te doen van deze technieken ontstaat er een leerproces waardoor het lichaam nadien spontaan deze pijnvrije/soepele beweging overneemt en de patiënt vaak al na 1 behandeling een zeer goede voouitgang merkt.

Het grote voordeel bij deze techniek is dat het steeds pijnvrij gebeurd, het positieve resultaat direct aanwezig is en dat het resultaat ook behouden blijft op lange termijn. Tevens kunnen hierdoor de vaak moeilijke en voor sommige patiënten beangstigende manipulaties (‘kraken’) vermeden worden en dit met hetzelfde resultaat.